Känner du till Gdpr-lagen 2018?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL)

Detta kommer bl a att innebära att alla företagare måste tänka igenom hur man sparar personuppgifter. Det kan röra såväl kunder som anställd personal. Det innebär att även papper som är systematiskt katalogiserade i pärmar innefattas av den nya grundlagen GDPR som kommer nästa år.

 

För att kunna skydda sig och göra rätt kräver mer kunskap än vad många företagare har i dagsläget.  Tänk på att i princip alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk person kan betraktas som personuppgifter inkl. bilder på en person. Även uppgifter om enskilda firmor är personuppgifter. Säkerhetsåtgärder som många kanske inte har idag behövs vid behandling av känsliga personuppgifer.

 

När du samlar in personuppgifter ska de samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

 

Uppgifterna skall vara adekvata, relevanta, och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. (uppgiftsminimering).

 

Det finns många aspekter och vi på Alpacha håller oss, våra programvaror och er som kund till oss informerade av vad som gäller, så snart detaljer är klara hos Datainspektionen. Tänk på att lagstiftning övertrumfar ibland den här lagen när det t ex gäller lagring. Håll utkik i våra nyhetsbrev, där kommer mer information, men vi arbetar hårt för att säkerställa GDPR-säkerhet i våra systemlösningar.

 

Källa: Företagen och dataskyddsförordningen Svenskt näringsliv

Publicerad: 2017-09-14 15:51

Anna Tingfors

VD & Grundare


Anna grundade Alpacha år 2000 i början av digitaliseringen för kassa- och bokningssystem. Efter många år inom branschen så är Alpacha idag ledande hos frisörer och terapeuter med deras användarvänliga och funktionsrika programvaror. 

Digitaliserat samhälle kräver minst lika hög service som tidigare, men mer effektiv sådan

 

Har du undrat hur det kommer att bli i framtiden och hur digitaliseringen påverkar din vardag? Alpacha har över 18 års erfarenhet av systemlösningar och kommer på Preciousmässan i veckan att visa upp ny, modern plattform för hur man i butiker kan förenkla arbetsmoment för de anställda och hur ett system kan bidra till snabb och tillförlitlig service till kunderna.

 

Glöm den tiden när man står och handskriver prislappar, letar efter påsar och i värsta fall borttappade delar som din kund med bestämdhet sa fanns vid inlämnande av ett smycke. Nu finns det kompletta Alpachasystemet där du kan göra allt från att följa kundärenden, skicka SMS när ärenden är klara, sätta ärendebeskrivningar och skriva ut prisetiketter direkt från systemet. Prisetiketterna tål dessutom kemikalier som vissa artiklar kanske utsätts för. 

 

Rätt information ger högre kvalitét och större trygghet för dig och dina kunder

 

Många gånger missas information och det blir som "viskleken" när man ska förmedla VAD en kund haft för önskemål och när ärendet vandrat fram och tillbaka mellan olika personer i butiken. Det kan t o m vara så att man inväntar en beställd del, men inte fått information om att den är fördröjd. Då hamnar man också i det läget att någon bör återkoppla till kunden med information i tid, innan kunden undrar vad som har hänt. Genom att skicka SMS direkt till kunden och sätta ärendet på inväntande på ett internt datum, så har både du och dina kollegor en större helhetsbild på ärendet och det är enkelt att följa upp om kunden kommer in. Det är annars en stor tidstjuv.