Känner du till Gdpr-lagen 2018?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL)

Detta kommer bl a att innebära att alla företagare måste tänka igenom hur man sparar personuppgifter. Det kan röra såväl kunder som anställd personal. Det innebär att även papper som är systematiskt katalogiserade i pärmar innefattas av den nya grundlagen GDPR som kommer nästa år.

 

För att kunna skydda sig och göra rätt kräver mer kunskap än vad många företagare har i dagsläget.  Tänk på att i princip alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk person kan betraktas som personuppgifter inkl. bilder på en person. Även uppgifter om enskilda firmor är personuppgifter. Säkerhetsåtgärder som många kanske inte har idag behövs vid behandling av känsliga personuppgifer.

 

När du samlar in personuppgifter ska de samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

 

Uppgifterna skall vara adekvata, relevanta, och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. (uppgiftsminimering).

 

Det finns många aspekter och vi på Alpacha håller oss, våra programvaror och er som kund till oss informerade av vad som gäller, så snart detaljer är klara hos Datainspektionen. Tänk på att lagstiftning övertrumfar ibland den här lagen när det t ex gäller lagring. Håll utkik i våra nyhetsbrev, där kommer mer information, men vi arbetar hårt för att säkerställa GDPR-säkerhet i våra systemlösningar.

 

Källa: Företagen och dataskyddsförordningen Svenskt näringsliv

Publicerad: 2017-09-14 15:51