Alpacha om moderna arbetssätt i Fotterapeuten

Vad skulle du säga kännetecknar ett modernt arbetssätt?

Att arbeta smart. Man pratar mycket om digitalisering i dagens samhälle, men många har svårt att förstå hur just jag i mitt företagande kan använda mig av den och faktiskt bli mycket mer lönsam. Hur många gånger önskar man inte att man haft någon "assistent" som kan göra de uppgifter som är onödigt tidskrävande. Som t ex att svara i telefon och hantera bokningarna. Det kan du idag genom att använda t ex internetbokning.

Möt kunderna där kunderna är. De är till allra största delen idag på nätet i den digitala världen.

Publicerad: 2019-12-27 14:00